Proiectare si executie alimentari cu energie electrica in sistem de cogenerare (electricitate si energie termica).

Detalii tehnice
  • Studii de solutie si obtinere aviz tehnic de racordare de la operatorul de retea (ENEL,Electrica, EON, CEZ), pentru alimentari in sistem de cogenerare
  • Obtinerea certificat de urbanism, aviz si autorizatie de construire
  • Executia lucrarilor proiectate
  • Intocmirea documentatiei si depunerea acesteia la operatorul de retea pentru incheierea contractului de furnizare
  • Punerea in functiune
  • Servicii in garantie si post garantie

Contactati-ne pentru detalii