Detalii tehnice:

  • Studii de soluție și obținere aviz tehnic de racordare de la operatorul de rețea (ENEL, ELECTRICA, EON, CEZ), pentru alimentarea cu energie electrică a stațiilor de încărcare mașini electrice;
  • Obținere certificat de urbanism, avize și autorizație de construire;
  • Execuția lucrărilor proiectate;
  • Întocmirea documentației și depunerea acesteia la operatorul de rețea pentru încheierea contractului de furnizare;
  • Punere în funcțiune;
  • Servicii în garanție și post garanție.

Contactați-ne pentru detalii!