Proiecte la cheie de alimentări cu energie electrică care necesită posturi de transformare. Studii, proiecte și execuție pentru alimentări cu energie electrică a consumatorilor industriali și/sau rezidențiali de orice putere sau alimentări de rezervă cu grupuri electrogene.

Detalii tehnice:

Pentru alimentarea noilor consumatori/investiții industriale, sau rezidențiale cu putere de la zeci de kW la mii de kW asigurăm:

 • Consultanță de specialitate pentru alegerea amplasamentului (locației) pentru investiții și pentru asigurarea investițiilor minime în asigurarea energiei electrice;
 • Studiu de soluție pentru alimentarea cu energie electrică, și obținerea avizelor tehnice de racordare de la operatorul de distribuție (E-Distributie Muntenia SA-fost ENEL, DE Oltenia SA-fost CEZ, DELGAZ Grid SA-fost EON, DEE Romania SA- fost Electrica etc.);
 • Studii de fezabilitate – proiecte tehnice- caiete de sarcini – detalii de execuție pentru alimentarea cu energie electrică, obținerea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de construire pentru racordurile electrice și posturile de transformare proiectate;
 • Execuția lucrărilor pe tarif de racordare și în afara tarifului de racordare;
 • Întocmirea dosarelor instalațiilor de alimentare cu energie electrică și a celor de utilizare și depunerea acestora la operatorul de distribuție (E-Distributie Muntenia SA-fost ENEL, DE Oltenia SA-fost CEZ, DELGAZ Grid SA-fost EON, DEE Romania SA- fost Electrica etc);
 • Pregătirea dosarului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, depunerea acestuia la furnizorul de energie electrică.

Pentru posturi de transformare existente executăm:

 • Modernizări, parte de construcții și parte electrică;
 • Amplificări de puteri;
 • Înlocuiri de aparataj;
 • Probe, masurători și încercări periodice conform normativelor în vigoare;
 • Mentenanță - Lucrări de întreținere periodice, lucrări de reparații;
 • Lucrări de exploatare (manevre și intervenții accidentale) pentru posturi de abonat – pe bază de contract;
 • Service în garanție și postgaranție pentru toate lucrările executate.

Contactați-ne pentru detalii!