Detalii tehnice:

  • Consultanță, proiectare și execuție;
  • Studii de soluție și obținere aviz tehnic de racordare de la operatorul de distribuție pentru alimentarea
    cu energie electrică;
  • Obținerea avizelor si autorizațiilor necesare (certificat de urbanism, autorizație de construire);
  • Întocmirea documentației și depunerea acesteia la operatorul de rețea pentru încheierea contractului de furnizare;
  • Punere în funcțiune;
  • Servicii în garanție și post garanție.

Contactați-ne pentru detalii!