Detalii tehnice:

  • Evaluarea potențialului de producere a energiei electrice și costurilor investițiilor în sisteme de panouri fotovoltaice;
  • Consultanță, proiectare, execuție;
  • Obținerea soluției de racordare la sistemul energetic national;
  • Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare;
  • Punere în funcțiune.

Contactați-ne pentru detalii!