Încercări echipamente electroenergetice, măsurători prize de pământ, verificări și măsurători protecții prin relee și automatizări (PRAM).

Detalii tehnice:

  • Dispunem de un laborator fix pentru încercat echipamente de protecție (mănusi, cizme electroizolante, etc);
  • Încercarea cu tensiune mărita a cablurilor electrice și echipamentelor de joasă tensiune;
  • Măsurători de prize de pământ;
  • Verificarea continuității legăturilor la prizele de pământ;
  • Verificarea panourilor și tablourilor electrice;
  • Probe și verificări la posturi de transformare noi (la P.I.F.) sau în funcțiune (cu ocazia reviziilor tehnice).

Pentru toate încercările, măsurătorile sau verificările executate se emit rapoarte de test/buletin de încercări.
Contactați-ne pentru detalii!