Atestat ANRE

ABAC PROIECT ENERGIE - ATESTAT nr.12289/16-01-2017 de tip C1A

 • De tip C1A pentru „proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV – 20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune”.
 • Atestarea de tip C1A include si competentele atestatului de tip : Bp – „proiectare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV”.

ABAC PROIECT ENERGIE - ATESTAT nr.12290/16-01-2017 de tip C2A

 • De tip C2A pentru „executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV – 20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioara de cel mult 20kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune”.
 • Atestarea de tip C2A include si competentele atestatelor de tip: Be – „executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV”; Bi – „executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale”.

ABAC PROIECT ENERGIE – ATESTAT ANRE NR.12288/16-01-2017 de tip A

 • de tip A pentru „încercări de echipamente și instalații electrice”;

Autorizație ISC LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII

 • ABAC PROIECT ENERGIE – autorizație ISC pentru efectuarea de încercări și verificări de laborator pentru instalații și aparataje electrice  nr. 4052/22-06-2023

Certificare SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) NR. RO-9576

 • SRAC certifică sistemul de management de mediu conform condițiilor din standardul ISO 9001:20015.
 • ABAC PROIECT ENERGIE – Certificare SR EN ISO 9001

Certificare SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) NR. RO-4253

 • SRAC certifică sistemul de management de mediu conform condițiilor din standardul ISO 14001:2015.
 • ABAC PROIECT ENERGIE – Certificare SR EN ISO 14001

Certificare SR ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) NR. RO-3512

 • SRAC certifică sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale conform condițiilor din referențialul SR ISO 45001:2018.
 • ABAC PROIECT ENERGIE – Certificare SR ISO 45001