Proiectare și execuție linii electrice de joasă tensiune aeriene și subterane.

Detalii tehnice:

  • Linii noi de joasă tensiune aeriane;
  • Linii de joasă tensiune de iluminat public;
  • Linii electrice subterane;
  • Modernizarea de linii electrice de joasă tensiune;
  • Eliberări de amplasamente (devieri) pentru linii de joasă tensiune;
  • Service în garanție și post garanție (la cerere).

Contactați-ne pentru detalii!