Medie tensiune

Linii electrice de medie tensiune

Proiecte finalizate (proiectare și execuție): studii și proiecte pentru linii noi aeriene sau subterane, eliberări de amplasamente impuse prin avizele operatorilor de distribuție (Electrica, ENEL, CEZ, EON, etc). Identificare trasee de cabluri, localizare defecte și repararea acestora.

Posturi de transformare

Proiecte la cheie de alimentări cu energie electrică care necesită posturi de transformare. Studii, proiecte și execuție pentru alimentări cu energie electrică a consumatorilor industriali și/sau rezidențiali de orice putere sau alimentări de rezervă cu grupuri electrogene.

Joasă tensiune

Linii electrice de joasă tensiune

Proiectare și execuție linii electrice de joasă tensiune aeriene și subterane.

Alimentări / Branșamente

Racorduri noi pentru consumatori, inclusiv studii de soluție, obținere avize tehnice de racordare, asigurarea documentației pentru contractul de furnizare a energiei electrice, execuție lucrări.