Medie tensiune

Linii electrice medie tensiune Proiecte finalizate (proiectare si executie) inclusiv: studii si proiecte pentru linii noi aeriene sau subterane, eliberari de amplasamente impuse prin avizele operatorilor de distributie (Electrica, ENEL, CEZ, EON, etc). Identificare trasee de cabluri, localizare defecte si repararea acestora. Detalii tehnice…

Posturi de transformare Proiecte la cheie de alimentari cu energie electrica care necesita posturi de transformare. Studii, proiecte si executie pentru alimentari cu energie electrica a consumatorilor industriali si /sau rezidentiali de orice putere sau alimentari de rezerva cu grupuri electrogene. Detalii tehnice …


Joasa tensiune

Linii electrice joasa tensiune Proiectare si executie linii electrice de joasa tensiune aeriene si subterane. Detalii tehnice…

Alimentari Racorduri noi pentru consumatori, inclusiv studii de solutie, obtinere avize tehnice de racordare, asigurarea documentatiei pentru contractul de furnizare a energiei electrice, executie lucrari. Detalii tehnice…